Video nyt værktøj i svinestalden

Grisene gør køerne følgeskab, og LandboNord får nu de første erfaringer sammen med landmændene

0
1909

Igennem de seneste par år har konsulenter i LandboNord sammen med landmændene brugt videoovervågning i kostalden til at studere køernes adfærd og dermed få bedre chancer for at forstå, hvorfor dyrene opfører sig som de gør, og hvordan man eventuelt kan løse forskellige udfordringer for mælkeproducenterne. Nu forsøger svinekonsulenterne at gøre kollegerne hos kvægbrugerne kunsten efter og er begyndt at benytte video som nyt værktøj i grisestalden.

– Vi forsøger at tage videoovervågning i brug, blandt andet, fordi vi over de seneste år har oplevet en stagnering i produktivitetsfremgangen i smågrisestalden. Vores håb er, at vi med videoen som værktøj kan finde en fællesnævner for de vigende resultater og samtidig få et indblik i smågrisenes ædeadfærd, forklarer svinekonsulent Søren Sloth, der har været på besøg hos en halv snes svineproducenter med sine videokameraer. Overvågningen bliver også brugt til at udpege udfordringer hos søerne, både i farestalden og hos de drægtige søer i store løsdriftsstier.

Håber at blive klogere
– Vi sætter kameraerne op i staldene og lader dem sidde i et par døgn. Kameraerne optager et billede for hvert tredje sekund, og det betyder, at vi kun skal bruge nogle få timer på at gennemse billederne fra de to døgn, og så håber vi på at blive klogere på, hvordan grisene opfører sig, når der ikke er mennesker i stalden, siger Søren Sloth.

– Men der er ingen facitliste. Resultaterne afhænger helt af, hvad vi kigger efter, for i forhold til mælkeproducenterne er svineproducenterne generelt en meget mere broget og kompleks skare. Nogle arbejder målrettet med opfedning af smågrise. Nogle sælger grisene, når de vejer syv kilo. Andre når de vejer 30 kg, og andre igen når vægten viser 100 110 kilo. Og nogle gør noget helt fjerde. Mælkeproducenterne har dybest set kun har én interesse, nemlig at deres køer har det så godt, at de giver så meget mælk som muligt, og derfor er det svært at sammenligne mulighederne for videoovervågning, gør Søren Sloth opmærksom på.

Værktøj
– Jeg tror ikke, at videooptagelserne viser en eviggyldig sandhed, men billederne kan være med til at give et bedre og mere kvalificeret beslutningsgrundlag i rådgivningen af landmanden. Når vi ser videomaterialet, kan vi sammen med landmanden ændre på rutiner og på den måde løse flere udfordringer i stalden, billigere ved ikke at investerer unødigt, siger han.

– I svinebesætninger begynder arbejdsdagen om morgenen og slutter sidst på eftermiddagen. Grise er skumrings aktive. Det betyder, at de er aktive tidligt om morgenen og igen fra sidst på eftermiddagen til midt på aftenen. De øvrige 16-18 timer i døgnet er de i hvile. Det gør, at når vi observerer grise i stalden på hverdage, er det oftest, når de er i hvile. Derfor kan vi få forkert opfattelse af, at adfærd i stalden er god og væsentlig anderledes, end det billede vi ser på videoen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here