Landmænd står på mål for bier, vildt og fugle

LandboNord har etableret et i historisk samarbejde med jægere, biavlere og ornitologer om anlæg af faunastriber

0
2156

Landmænd i samme stue som jægere? Eller med biavlere eller ornitologer? Eller jægere sammen med biavlere og ornitologer? Alene tanken vil få mange til at ryste på hovedet. Derfor er det både historisk og enestående, at LandboNord har etableret et formaliseret samarbejde med Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund om at etablere såkaldte faunastriber i hele Nordjylland. Til fælles glæde, og til gavn for naturen.
– Initiativtaget kommer egentlig fra LandboNords deltidsudvalg, og formålet er først og fremmest at etablere faunastriber, typisk i kanten af landmandens marker. Her bliver der sået en blomsterblanding, som tilgodeser vilde dyr og insekter ved at forbedre deres leveforhold og fødegrundlag, forklarer planteavlskonsulent hos LandboNord, Eske Harboe Høj Laursen, der understreger, at det er vigtigt at tage hensyn til EU’s regler for hektarstøtte. Ifølge reglerne må en vildtstribe, eller faunastribe, nemlig højest udgøre 10 pct. af arealet. Striberne må højest være 10 meter bredde, og der skal som minimum være 10 meter imellem dem. Landmanden får ingen problemer med ekstra omkostninger, arbejde med udsåning, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Det eneste, landmanden mister, er gødningskvoten for striben, som kan anlægges helt efter landmandens ønske.

Koncept

– Hos LandboNord har vi udviklet et koncept i samarbejde med en lokal maskinstation. Vi hjælper med bestilling af vildtblanding og planlægning, og maskinstationen tager en fast pris for en given længde. I år har vi kun haft en blanding, som er god for både bier, insekter, fugle og markvildt, men næste år regner vi med at kunne tilbyde to eller flere blandinger, som er mere specifikke. Vi kan i øjeblikket tilbyde forskellige blandinger, som kan være rige på blomster, pollen og nektar, som er gode til vildt og bier. Der er blandinger, som rådyrene elsker, eller harerne, lige som der er blanding, som ikke mindst hønsefuglene synes godt om. Vi laver to demomarker i år for at finde ud af, hvilke blandinger vi vil anbefale i Nordjylland fremover.
– Et godt eksempel er agerhønsene, som i flere år har haft svære levevilkår, men som ved hjælp af striberne kan få et større fødegrundlag, fordi faunastriberne tiltrækker flere insekter, der er agerhønsenes vigtigste fødekilde. Faunastriber kan også virke som grønne korridorer mellem flere naturstriber, så dyrene kan gå fra det ene område til det andet, påpeger Eske Harboe Høj Laursen, der sammen med miljøkonsulent Camilla Lerbjerg Thomsen er tovholder på projektet, hvor landboforeningen er first mover i forhold til at inddrage andre organisationer i et naturprojekt.

Positiv opbakning

– Vi begyndte planlægningen den 1. oktober 2016, og de første faunastriber blev plantet den 20. april i år, så projektet er stadig ganske nyt, men vi oplever en meget positiv opbakning. Indtil videre har vi således plantet 60 km faunastriber i Nordjylland fra Skagen i nord til Nibe i syd, og striberne kan have alle mulige størrelser.
– Mange af de landmænd, der ønsker at etablere faunastriber, kan have i hvert fald mindst to årsager til initiativet. De vil gerne være med til at værne om naturen, som er en del af det at være landmand. Og de vil gerne have noget pænt at se på, for mange af de blomstrende faunastriber er et farveorgie af forskellige blomster. Endelig er der mange, som gerne vil være med til fortælle den gode historie om landbruget, der drives også på naturens præmisser, understreger Eske Harboe Høj Laursen.
LandboNord har etableret to demonstrationsmarker, én ved Volstrup Hede ved Sæby hvor der er sået 16 forskellige blandinger og én ved Serritslev, hvor der er sået 10 forskellige blandinger, og det er planen at invitere til åben mark på demonstrationsmarkerne til september.

Holdet bag faunastriberne er fra venstre: Anders Lykke Karlsen (ALK Maskinservice). Øverste række Jens Sproegel (Danmarks Biavlerforening), Grethe Jakobsen (Danmarks Jægerforbund), Mikael Overgaard (LandboNords Deltidsudvalg), Børge Søndergård (DOF), Nederste række: Niels Pedersen Qvist (LandboNords LandboUdvalg), Eske Harboe Høj Laursen (LandboNords PlanteRådgivning) og Camilla Lerbjerg Thomsen (LandboNords MiljøRådgivning)

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here