Godt håndværk vigtigt i økologisk landbrug

Interessen for økologi er stigende hos både forbrugere og landmænd

0
2115

Godt landmandskab. Begrebet hører vi tit, når landmænd hædres for deres faglige kunnen. Og godt landmandsskab, eller godt håndværk, er ikke mindst vigtigt for de landmænd, der ønsker at omlægge deres konventionelle bedrift til økologi, hvor de helt basale håndværksmæssige kvalifikationer for alvor kommer til deres ret. Økologi handler et stykke ad vejen om at vende tilbage til fagets DNA, uden tilsætning af unaturlige stoffer eller teknikker.
– Derfor oplever vi også, at mange af vores medlemmer bliver grebet af tanken om at omlægge til økologi, fordi de ser gode muligheder for at udøve deres håndværk og vise, at de kan deres fag, forklarer driftsøkonom, cand. agro hos LandboNord, Trine Jensen.

Stigende interesse

Med den stigende interesse, der er for danske økologiske fødevarer både her i landet og i de lande, som vi eksporterer til, er det naturligvis afgørende, at dansk landbrug er i stand til at leve op til efterspørgslen. Derfor oplever landboforeningerne også en stigende interesse hos medlemmerne for i det mindste at undersøge mulighederne for at lægge om fra konventionel til økologisk drift.
– I landboforeningerne tilbyder vi at gennemføre et omlægningstjek hos medlemmerne, hvor vi sammen får afklaret, om økologisk drift overhovedet giver mening. Er der nok jord? Ligger markerne optimalt i forhold til f. eks. at sende køerne på græs? Hvordan er de fysiske rammer? Spørgsmålene er mange, og i nogle tilfælde fraråder vi også vores medlemmer at lægge om. En mere attraktiv afregningspris er selvfølgelig interessant for mange, og økologisk drift kan derfor på sigt være en redningsplanke for en bedrift med en lidt ustabil økonom, men der kan også være forhold, som gør, at vi ikke tror på, at økologi bliver redningsplanken, for omlægningen koster både penge og menneskelige ressourcer, og så er økologi ikke nødvendigvis vejen. Foruden godt håndværk kræver økologi nemlig også seriøs interesse.

Valget

– Indsatsen, der skal til for at lægge en bedrift om til økologi, kan være meget forskellig. Hvis en landmand i forvejen synes, at hans køer naturligvis skal på græs, så er der jo ikke så langt til at blive økolog, fordi græsning er et vigtigt element som økologisk kvægbruger.
– Hos LandboNord ser vi, at nogle nyetablerede vælger at begynde med en mindre økologisk produktion, fremfor en væsentlig større konventionel. I mange tilfælde er det en kombination af flere forhold, der kan være baggrund for det valg. Der er flere, der ikke er motiveret for en stor produktion, med alt hvad det indebærer af ansatte, ledelse, gæld, risiko osv. Det kan også være finansieringen, og overtagelsen af et landbrug til 25-50 mio. kr., som ikke er mulig. Her se vi, at nogle unge i flere tilfælde vælger økologien, som et alternativ til den tidligere mere traditionelle etablering, forklarer Trine Jensen.

Passende udvikling

– Der er også en gruppe etablerede producenter, der vælger at lægge om til økologi, fordi økologi ses som en passende udvikling for deres bedrift. Måske har tankegangen tidligere været, at bedriften skulle være større. Men den tankegang har eventuelt været drevet af udvikling, mere end et reelt ønske. Andre steder er det ikke muligt at vækste på størrelse, enten pga. tilladelser eller investeringer. Det kan også være medvirkende til, at en etableret producent tilvælger økologi, som fremtidig udvikling for landbruget, påpeger hun.
– Når vi forholder os til økonomien sammen med en kunde, forsøger vi at være så realistiske på forudsætningerne som muligt. Herunder også produktionsresultaterne. Dermed kan vi give den mest realistiske vurdering af hvilken merpris eller tillæg, som producenten har brug for, for at der er basis for tilsvarende eller bedre økonomi ved økologisk produktion. Priserne er i øjeblikket præget af, at der på flere produkter er større efterspørgsel end udbud. Derfor er det vigtigt, at producenterne ikke baserer økonomien på nuværende priser, men ser på både historikken og forventninger til fremtiden, understreger Trine Jensen.
– Jeg tror ikke, at økologi er for alle. Det må fremtiden vise, men aktuelt ser jeg økologi, på flere måder, som en vækstende og værdifuld produktion indenfor landbruget i Nordjylland, og dem, der lægger om, er i hvert fald glade for beslutningen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here