Flygtninge og ledige på arbejde i landbruget

LandboNord har indledt succesfyldt samarbejde med Hjørring Kommune og Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

0
2247

”Landbruget mangler arbejdskraft” har nærmest været en eviggyldig sandhed gennem de seneste par årtier. Nu tager LandboNord tyrene ved hornene og gennem et strategisk samarbejde med Hjørring Kommune og Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk går landboforeningen forrest i bestræbelserne på at skaffe flere hænder i landbruget. De første 13 agroassistenter har netop fået bevis på deres faglige kompetencer og er således klar til at tage fat på gårde i Nordjylland.

– LandboNord indgik i september 2016 en partnerskabsaftale med Hjørring Kommune og Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk. Formålet var at åbne øjnene hos ledige og flygtninge for landbruget som arbejdsplads. Vi fandt 14 praktikværter, landbrugsskolen har stået for undervisningen, og EUC Nord i Hjørring har lagt lokaler til, forklarer foreningskonsulent i LandboNord, Kia Klostergaard Gaardlund.

Agroassistent
Uddannelsen til agroassistent varer i fire måneder og veksler mellem praktik hos en landmand og teoretisk undervisning. Forudsætningerne for at blive en del af uddannelsen er for så vidt ganske enkle: ansøgeren skal kunne lide dyr, han eller hun skal tale og forstå dansk og være en stabil medarbejder. Målet er, at eleven ser og oplever, om arbejdet i en svinepro­duktion er noget. Eleverne får en grundlæggende viden om landbruget som branche og arbejdsplads, og bliver introduceret til produktionssystemerne, og prøver hvordan det daglige arbejde foregår i stalden. Blandt fagene er Hygiejne, Sikkerhed og arbejdsmiljø, Sundhed og velfærd, Medicinhåndteringskursus, Foder og fodring, Staldteknik og data (registrering og håndtering) samt Reproduktion. Skoledelen slutter med et projekt og en prøve.

 

Flygtninge og ledige
De 14 elever blev reduceret til 13, da en enkelt faldt fra under vejs, og de 13 fordeler sig med syv flygtninge og seks danske ledige, som gerne ville prøver kræfter med landbruget.

– De fleste af flygtningene kommer fra Eritrea, og de har været rigtigt motiveret og har gjort det godt, lige som de alle har haft et fint forhold til deres praktikværter. Det samme gør sig gældende med de ledige, fortæller Kia Klostergaard Gaardlund og tilføjer, at både LandboNord, Jobcentret og landbrugsskolen har været positivt overrasket over interessen for uddannelsen.

– Lidt flere end forventet meldte sig til uddannelsen, og med et bevis i hånden vil flere af de nye agroassistenter naturligvis søge beskæftigelse i landbruget. Nogle vil blive ansat i ordinær beskæftigelse, nogle med seks måneders løntilskud, men vi opfordrer også agroassistenterne til at læse videre til faglært landmand på eksempelvis Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, hvis de har et seriøst ønske om at blive landmand, understreger hun.

Kia Klostergaard Gaardlund

– Med partnerskabsaftalen vil LandboNord gerne sende et tydeligt signal om, at vi naturligvis ønsker at tage en samfundsmæssigt ansvar for at være med til at skabe beskæftigelse for flygtninge og ledige, men vi lægger heller ikke skjul på, at aftalen også skal ses som et initiativ til at sikre vores egen beskæftigelsesmæssige fødekæde, påpeger Kia Klostergaard Gaardlund, der tilføjer, at LandboNord netop har indgået samarbejdsaftale også med Vesthimmerlands Kommune.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here