Den rigtige forsikring smitter af på bundlinjen

Landbrugets Forsikringsmægling sikrer kunderne den bedste og billigste dækning

0
2430

De fleste ved, at forsikringer kan være svære at overskue. Hvornår er man dækket optimalt, og hvad er den rigtige pris? Et forsikringstjek med Landbrugets Forsikringsmæglere som aktiv medspiller er derfor både sund fornuft og en god investering, for det viser sig, at rigtig mange landmænd kan opnå en bedre dækning til en lavere præmie.
– Hos Landbrugets Forsikringsmægling er vi 100 pct. uvildige og aflønnes kun af landmanden. Vi er specialister i landbrug og landbrugets forhold, og det er vores klare vision at være landbrugets foretrukne samarbejdspartner på forsikringsområdet, understreger forsikringsmægler Steve Møller Madsen, der tegner Landbrugets Forsikringsmægling sammen med kollega Bo Severin Hansen.

KOMPLICERET OMRÅDE
– Forsikring – og ikke mindst indenfor landbruget – er et særdeles kompliceret område, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden. Mange forsikringsaftaler er bygget op med en række klausuler, som kan være svære at gennemskue for landmanden. Vi er på samme hold som landmanden og varetager hans interesser overfor forsikringsselskaberne. Vi indhenter tilbud på landmandens vegne, typisk hos tre selskaber, og det viser sig ofte, at der kan være helt op til 40 pct. forskel i pris for den samme eller endog en bedre og bredere dækning.
– For landmanden betyder det en direkte, positiv indvirkning på bundlinjen. Vi oplever landmænd, som over den femårige periode, som forsikringsaftaler typisk strækker sig over, ofte kan spare et helt års præmie, og det er bestemt værd at tage med i en tid, hvor mange landmænd desværre er hårdt presset på økonomien, påpeger Steve Møller Madsen.

STORT UDBYTTE
Der kan således være et stort udbytte for landmanden ved at kontakte forsikringsmæglerne inden der indgås en ny 5-årig forsikringsaftale – også selvom selskabet tilbyder en lavere præmie.
– Netop det kan være et signal om, at andre selskaber også har et skarpt tilbud, siger Steve Møller Madsen og fortsætter
– Nogle selskaber forsøger også at forny eller opsige den 5-årige aftale 2-3 år før den nuværende udløber. Det kan ikke anbefales, da det ofte kan medføre dobbeltforsikring, flere selvrisikobeløb mv. – og ikke mindst spørgsmålet, om den præmie der er tilbudt også holder 2-3 år frem, når forsikringen skal træde i kraft. Budskabet er derfor: ”Skriv ikke under på noget før du har rådført dig med din uvildige forsikringsrådgiver” – et opkald og et godt råd koster ingenting og den investering landmanden har til assistance ved indhentning af tilbud, er ofte tjent ind allerede det første år.
Læs mere på www.lafm.dk

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here